برگزاری جلسه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (ص) در محل نماز خانه مدیریت برگزار گردید .برگزاری جلسه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (ص) در محل نماز خانه مدیریت برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی بازدید فرماندار ومدیر سازمان تعاون روستای استان ،مدیر جهاد کشاورزی واعضاء شورای اداری از نزدیک با مسائل ومشکلات سهامی زراعی کمیته فنی ودهگردشی در خصوص توسعه نخیلات ،محله دامداری در روستای دهسلم با حضور مدیر جهاد کشاورزی ونماینده منابع طبیعی وکارشناسان برگزار گردید. جلسه در خصوص بررسی نحوه توذیع سوخت ماشین آلات بخش کشاورزی با حضور مدیر وروسای مراکز وکارشناسان در محل سالن جلسات برگزار گردید. بازدید امروز67
بازدید دیروز69
بازدید هفته223
بازدید کل69394