دهگردشی فرماندار ومهندس مالکی وجمعی از مدیران از روستاهای سمنی ،گرو،بمبور،چاه ثمن اباد وگلخانه استرخک ،سیخ میرک  واز نزدیک مشکلات را بررسی ودر رفع مشکلات قول مساعد داداند دهگردشی فرماندار ومهندس مالکی وجمعی از مدیران از روستاهای سمنی ،گرو،بمبور،چاه ثمن اباد وگلخانه استرخک ،سیخ میرک  واز نزدیک مشکلات را بررسی ودر رفع مشکلات قول مساعد داداند به گزارش روابط عمومی شهرستان اغاز برداشت خرما از 365هکتار نخیلات خرما 

مدیر جهاد کشاورزی گفت از 365هکتار 250هکتار بارور و115هکتار غیر بارور می باشد از این سطح خرمای بارور حدود 675تن از خرما های اصلاح شده وبومی برداشت می شود که عملکرد برداشت تقریبی در هکتار 2700کیلو گرم می باشد 

وی ادامه داد .تعداد بهره برداران خرما این شهرستان 350خانوار وارقام عمده اصلاح شده کبکاب زاهدی ورقم محلی خرمای خاره خوش ،پرکوه ،سرایه ،پشمیکه می باشد

وی گفت عمده  مشکلات خرما کاران نبود بسته بندی وسردخانه می باشد. ومحصول تولیدی در بازارهای نهبندان بیرجند واستانهای همجوار عرضه می شود .وپیش بینی می شود 100میلیارد ریال عاید خرماکاران شهرستان شود. 

 جلسه در خصوص بررسی وموانع تولید در حوزه تولیدات گیاهی با توجه به اغاز فصل زراعی 

وبازدید میدانی از مزارع وباغات روستای چاهداشی باحضور معاونت تولیدات گیاهی ومدیران حوزه معاونت وبخشهای مرتبط در دومین روز از هفته دولت افتتاح 5پروزه فنی وزیر بنایی به گزارش روابط عمومی شهرستانن افتتاح پروزه ابیاری کم فشار و4پروزه مرمت قنات صورت پذیرفت مدیر جهاد کشاورزی گفت حجم عملیات قابل افتتاح ابیاری کم فشار 60هکتار وحجم عملیات قنوات 2014متر با اعتبار هزینه شده 11066میلیون ریال می باشد که جمعیت برخوردار از این پروزه 5397نفر وتعداد خانوار بهرمند 1952وتعداد روستا 5 روستا بهرمند میشوند واشتغال پایدار 1672نفر می باشد بازدید امروز33
بازدید دیروز127
بازدید هفته160
بازدید کل92871