به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی  مراسم عزاداری دهه اول محرم با حضور مدیر وکارکناناین مدیریت وادارات تابعه طبق روال سالهای قبل در محل نماز خانه برگزار میگردد.