کمیته برداشت غلات درمدیریت جهاد کشاورزی با حضور اعضا ستاد تشکیل گردید

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان گفت:در سال جاری کار برداشت غلات در سطح 4900هکتار گندم ، جو و170هکتار کلزا با بکار گیری تعداد 12 دستگاه کمباین معمولی وکاه ساز و تعداد 8 دستگاه دروگر در سطح شهرستان انجام میشود

 

وی افزود گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط دو مرکز خریدار در سطح شهرستان دهک وشوسف به مرکزیت دهک ، چاهداشی ونهبندان وحومه به مرکزیت شهر نهبندان با قیمیت که متقابلا اعلام خواهد شد جمع آوری وهمچنین اضافه نمود جوی تولیدی کشاورزان به قیمیت تضمینی 10300ریال توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور در شهرستان به نمایندگی شرکت دامداران خریداری خواهد گردید . مهندس مالکی اضافه کرد با توجه به اهمیت تامین کاه جهت دامها وجمع آوری صحیح غلات کار برداشت با همکاری مدیران عامل شرکتهای تحت پوشش و نظارت12 نفر از کارشناسان و ناظران فنی وتشکلهای بخش خصوصی در غالب 7 گروه به امر برداشت انجام وظیفه خواهند کرد.