به مناسبت هفته دولت با حضور استاندار خراسان جنوبی ،ریاست سازمان جهاد کشاورزی و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی 4 طرح گلخانه ای افتتاح شد. این مجتمع گلخانه ای با اعتباری بالغ  بر 2 میلیارد و 270 میلیون تومان با ظرفیت سالیانه 400 تن به بهره برداری رسید و زمینه اشتغال 12 نفر به طور مستقیم و 20 نفر بطور غیر مستقیم فراهم کرده است .