در چهارمین روز از هفته دولت طرح پرورش شتر شیری اقای غلامحسین مالکی با سرمایه گذاری۱۸۷۸ میلیون ریال با هدف تولید سالیانه ۱۸ تن و اشتغال مستقیم ۲ نفر و ۴ نفر بطور‌غیر مستقیم به بهره برداری رسید