به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان : اولین جلسه ستاد هماهنگی کشت محصولات پاییزه با حضور مهندس مالکی مدیر جهاد کشاورزی ، مهندس عصمتی پور رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی سازمان ،روسای ادارات تابعه ، کشاورزان و تشکهای بخش کشاورزی در محل نماز خانه جهاد کشاورزی برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص کاشت محصولات پاییزی نظیر گندم ،جو ، کلزا و همچنین تامین نهاده های کشاورزی و تامین سوخت ماشین الات کشاورزی تصمیم گیری شد