مهندس مالکی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان گفت: امسال پیش بینی می شود 276 تن پسته خشک از باغات شهرستان برداشت گردد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی نهبندان مالکی با اعلام این خبر افزود : سطح زیر کشت پسته در شهرستان 2232 هکتار می باشد که 552 هکتار آن بارور و 1680 هکتار غیر بارور است .
وی ادامه داد: تاریخ برداشت از نیمه شهریور ماه تا اواخر شهریور بسته به نوع رقم متفاوت است و مهترین ارقام کشت شده احمد آقایی،کله قوچی،سفید پسته، فندقی و اکبری می باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با اشاره به تغییرات جوی و اثراتی که روی محصول امسال داشته تصریح کرد: بارندگی های نامناسب در زمان تلقیح و همچنین طوفان سبب کاهش 35 درصدی این محصول شده است .
مهندس مالکی اظهار کرد: در شهرستان تعداد بهره بردار این محصول 750 خانوار بوده و پیش بینی می شود مبلغ 330 میلیارد ریال عاید پسته کاران شهرستان شود.
ایشان در ادامه افزودند: یک واحد ترمینال ضبط پسته در روستای چاهداشی، عملیات پوشت کنی و سورت را انجام می دهند و در آینده ای نزدیک یک واحد دیگر در منطقه سهل آباد راه اندازی خواهد شد.