مدیر  جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان گفت 300هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان در منطقه چاهداشی ودشت محمد اباد زیر کشت باغات زیتون بوده که از این سطح 142 هکتار بارور هستند اکه تعداد بهره برداران این محصول 50خانوار می باشند 

مهندس مالکی گفت پیش بینی می شود در سال جاری میزان روغن زیتون تولیدی شهرستان 17تن استحصال شود 

وی افزود مهمترین ارقام تولیدی شهرستان زرد ،روغنی ،کروناکی ،وآربیکین است .ایشان اضافه کرد عملیات روغن کشی با یک دستگاه روغن پرتابل به ظرفیت 100 کیلو گرم در ساعت به روش پرس سرد انجام می شود 

پیش بینی می شود مباغ 13میلیارد ریال عاید زیتون کاران شهرستان شود