بازدید مهندس میر جعفریان معاون هماهنگی امور  استانداری به همراه بیکی فرماندار شهرستان وجمعی از مدیران استانی وشهرستانی از مجتمع گلخانه ای بازدید نموده اند .