سومین جلسه جشنواره شتر با محوریت هماهنگی بین کمیته های اجرایی جشنواره با حضور معاون اجرایی فرمانداری ،مدیر جهاد کشاورزی ،بخشدار شوسف ،نماینده بنیاد برکت ،ریئس محیط زیست ،ریئس میراث فرهنگی وجمعی از کارشناسان در محل سالن جلسات برگزار گردید.