کارگاه آموزشی وروشهای مبارزه با ملخ صحرایی با تعداد 20نفر در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی نهبندان برگزار گردید استاد خانم مهندس الهی نسب مورخه 98/10/3