جلسه در خصوص تصادفات جاده ای با حضور مدیر جهاد کشاورزی .پلیس راه .دامپزشکی .راهداری .بخشداران .جانشین نیروی انتظامی .ودهیاران وشرکتها صورت پذیرفت 

ومصوبات جسه 

1. مقرر گرید کلاس اموزشی وترویجی با حضور جهاد کشاورزی پلیس وراهداری 

2اطلاع رسانی دهیاران به شتر داران جهت گرفتن ساربان برای خو د

3 اخذ مجوز از دادستان جهت جمع اوری شترهای بلا صاحب 

4مقرر گردید رراهداری جهت پاکسازی بوته های حریم جاده اقدام کنند 

5 مقرر گردید شرکت تعاونی شترداران تعداد 10هزار شب رنگ خریداری کند